Lična vatrogasna oprema

 1. Vatrogasna odela
 • Za šumske požare na otvorenom – jednoslojna
 • Za prilaz vatri – troslojna
 • Za ulazak u vatru – Aluminizirana Isotemp
 • Radna vatrogasna odela i uniforme
 1. Vatrogasne rukavice
 • Kratke
 • Duge
 • Sa manžetnom
 • Aluminizirane sa tri ili pet prstiju
 1. Vatrogasni šlemovi
 • Drager
 • MSA
 • Akrapović
 1. Vatrogasni opasači
 • Elan
 • Donges
 1. Čizme i cipele
 2. Izolacioni aparati
 • Drager (komplet sa čeličnom ili kompozitnom bocom)
 • Servis i obuka
 1. Odela za hem. akcidente
 • Drager

Vatrogasni PP aparati

 1. PP aparati pod stalnim pritiskom ( S-1A,S-2A,S-3A,S-6A,S-9A,S-50A,S-100A) – Prah ABC
 2. PP aparati sa bočicom( S-1,S-2,S-3,S-6,S-9,S-50,S-100) – Prah ABC
 3. PP aparati sa Ugljen -dioksidom Co2 aparati ( Co2-2kg,Co2-5kg,Co2-10kg,Co2-30kg,Co2-60kg)
 4. PP aparati sa penom PPSp-6 i PPSp-9
 5. PP aparat Brentača VP15
 6. PP aparat Naprtnjača VP25
 7. PP aparati Fe-36 od 2,3,6 i 9 kg za gašenje kompjuterske opreme i el.komponenti
 8. Vatrogasna kofa
 9. Vatrogasno ćebe
 10. i dr…

Vatrogasna armatura

 1. JMW Fire – Slovenija
 • Kovana armatura
 • Livena armatura
 • Mlaznice obične ili sa ručkom
 • Turbo mlaznice ( sa ručkom,bez ručke,sa nastavkom za penu,sa različitim protocima i oblicima mlaza)…
 • Vatrogasni topovi – bacači protoci od 800-3200 litara u minuti
 • Mlaznice za laku,srednju i tešku penu od 200 litara….
 • Sabirnice
 • Razdelnice
 • i dr
 1. AWG – Nemačka
 • Kovana armatura
 • Livena armatura
 • Svih tipova mlaznica,spojnica,razdelnica,sabirnica
 1. Kindswater – Nemačka
 • Vodeći lider u Evropi po proizvodnji kovane i livene armature u vatrogastvu
 • Hidrantski nastavci
 • Ključevi
 • Vatrogasni topovi
 • Turbo mlaznice
 • Mlaznice za vatrogasne bacače

Vatrogasna creva

 1. Parsch – Nemačka
 • Vatrogasna creva trevira od fi 25 mm DIN 14 811
 • Specijalna vatrogasna creva
 • Gumirana vatrogasna creva
 • Hidrantska creva DIN 14 540
 1. Creva domaćih proizvođača

Prenosne vatrogasne pumpe

 1. Prenosne vatrogasne pumpe kompanije Magirus – Nemačka
 2. Muljne pumpe Koshin – Japan
 3. Prenosne pumpe za čistu vodu protoka do 1100 l/min sa pratećom opremom
 4. Potapajuće pumpe
 5. Pumpe velikog kapaciteta PIONEER ( Fiksne,na prikolici,kamionu,pokretne i dr…)

Izolacini aparati

 1. Izolacioni aparati kompanije Drager
 • Kompletne jedinice
 • Sa čeličnom bocom
 • Sa kompozitnom bocom
 • Rezervni delovi,servis i obuka

Vatrogasna penila i prah

 1. Vatrogasna penila ( sintetička,polusintetička,biorazgradljiva, od 1% do 6%….za naftu i naftne derivate)
 2. Vatrogasni ABC prah,BC prah i D prah za gašenje požara

Hidrantska oprema

 1. Hidrantski ormani ( zidni,podzemni,nadzemni-kompletni sa opremom ili prazni)
 2. Hidranti ( podzemni,nadzemni,lomljivi ne lomljivi,duktilni,prohronski)
 3. Hidrantski ključevi
 4. Hidrantska creva,mlaznice,nastavci
 5. i dr….

Prodaja vatrogasnih vozila kompanije Magirus-Nemačka

 1. Nova vozila svi tipova
 2. Polovna vozila
 3. Vatrogasne lestve
 4. Servis vatrogasnih vozila

Reparacija vatrogasnih vozila

 • Reparacija svih tipova nadogradnji različitih proizvođača vatrogasnih vozila
 • Širok spektar rezervnih delova

Servis vatrogasnih pumpi i prenosnih pumpi

 • Servis vatrogasnih pumpi proizvođača Vatrosprem sa ugradnjom originalnih delova
 • Servis prenosnih pumpi Honda sa ugradnjom originalnih delova
 • Garancija na servis i rezervne delove
 • delova

Ugradnja vatrogasnih pumpi visokog pritiska

 • Isporuka i montaža modula visokog pritiska HDL kompanije Oertzen – Nemačka
 • Servis
 • Prodaja rezervnih delova i ugradnja