Protivpožarni inžerenjing

Sistemska rešenja, odgovarajuća sredstva za gašenje požara u potpunosti prilagođavamo Vašim potrebama.

Projektovanje

Nudimo Vam i projektantske usluge u okviru sistema za gašenje požara.

Spoljna i unutrašnja trgovina

Prodaja opreme tehničke zaštite i trgovina vatrogasnom opremom.

Sistemi za gašenje požara

Stabilne instalacije za automatsko gašenje požara danas predstavljaju nezaobilazan deo opreme koja se nalazi u sklopu svakog IT centra ili server sale.

Hidrantska instalacija

Montaža i provera hidrantske instalacije svih tipova.

Prodaja vatrogasne opreme

Prodaja armatura, creva, PP aparata, prenosne vatrogasne opreme, izolacionih aparata, vatrogasnih penila, hidrantske opreme, vozila.

Servis PP aparata

Neophodan detalj u funkcionisanju sistema tehničke zaštite jeste redovna kontrola i servis.